เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 1-36 [จบ] [กำลังฉาย]
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพรรคฝ่ายอธรรมนามว่า นิกายช่วงชิงฟ้า ได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วยุทธภพ จนเหล่าจอมยุทธ์ฝ่ายธรรมะ;ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ แต่ในความมืดมิดก็ยัง;มีแสงสว่างอันน้อยนิดเกิดขึ้น เพราะยังมีกลุ่มคน ที่ไม่ยอมสยบ;ต่อความชั่วร้ายดำรงอยู่ นั่นคือคนของ หมู่บ้านคุณธรรม ที่กำลังรวบรวมยอด;ฝีมือผู้กล้าจากทั่วทุกสารทิศ มาผนึกกำลังต่อต้าน;นิกายช่วงชิงฟ้า
ตอนของ "เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 1-36 [จบ]"

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 01

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 02

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 03

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 04

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 05

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 06

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 07

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 08

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 09

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 10

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 11

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 12

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 13

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 14

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 15

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 16

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 17

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 18

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 19

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 20

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 21

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 22

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 23

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 24

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 25

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 26

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 27

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 28

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 29

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 30

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 31

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 32

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 33

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 34

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 35

เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ The Lost Swordship (2020) พากย์ไทย ตอนที่ 36 (จบ)

ซีรีส์ยอดนิยม
กำลังโหลด...